صفحه اول| تماس با ما |  بیو گـرافی | طنز | غـــزل | دوبیتی  |  کتاب گویا | اشعار داستانی |  دیدنیها و شنیدنیها |  

 


صفحه

 


مطـلع شعــــــــــــر


نام شعــــــر

 ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

چه گویم نازنین من از جوانی

مرا یاد است ز دوران جوانی

قد رعنــا کنـون گشتـه کمـانی

گوش بده ای جان من این قصه را

درد هجــر آمد مرا کرد دربــدر

داغ هجرت بر دلم لشکر کشید

مرگ و ماندن در جدالی سخت شدند

بیا صیاد تو رحمی بر دلم کن

بترس صیاد تو از قهر الهی

زنی دیدم چو لیموی لهیــده

کجــا رفـتــی بـیــا ای مــاه تـا بــا ن

چـشـات مـسـت و لـبـت پــر خـنــده بـا شــه

وقــتــی عشق از راه میرسه  قـلـبـتـو تـسـخــیــر میکنه

از آنـوقـت که نـشـسـتــم پـیـش رویـش

چوتافت بر دلم من پـرتو جـمـال حبیب

انچه نـوشتـم همه دود هــوا شد

یکی دخـتـر بـدیـدم در خـیـابـان

ای عـزیـزان چاره ای بر من در این شهـر غـریـب

دل سر گشتـه ام شـوری نـدارد

یـکـی گـفـتـا چـــرا آشـفــه حـالـی

دیشب لبـی بـر لـب مـیـنــا زده بـودم

چـه گـویـم من نـازینـین

بـسـوخـتــم هـمـچـو شمـعی تـا سـحــر گـاه

هـرگـــز سخــن بـی حـسـاب مـگـــو

بـسـتــه ام بـار سـفـر را ســوی تـــو

ز ابـــروی تـو چـون سـازنـد کـمـاهــا

دیشب بآیـاد رویـت تـا بسـحــر نـشـسـتـم

گـذشـت ز سر مـا عـمـری به زمـانـه ای

 جـــــوانـــــی

قصــه زندگـــی 1

قصــه زندگـــی 2

قصــه مــن 1

قصــه مــن 2

آنشب که درد آمد 1

آنشب که درد آمد 2

صید و صیاد 1

صید و صیاد 2

حدیث سپیده

مــرو به  هـنــد

نـامـه به دلـبـــر

عشق صیاد دلهــا

تـیــر خــلاص

دررثای حبیب

افـسوس

کار من هـمـیـنـه

آواره

درد دوری

دیـوانـگـی بس

شـور و شـهـنــاز

جــوانـی

او نـیــا مـــد

بـی حساب مــگــو

جـوینده یابنده است

بـا زار حــُســن

یـاراز سفـر نیـامـد

عـمـرهـدر رفـتــه

 

حق چاپ و انحصار محفوظ
امیر حکیمی 22 آپریل 2008 میلادی
Copy Right Amir Hakimi
April/22/2008

Hit Counter