صفحه اول| تماس با ما |  بیو گـرافی | طنز | غـــزل | دوبیتی  |  کتاب گویا | اشعار داستانی |  دیدنیها و شنیدنیها |  

 

کتاب گویا

تهیه و ضبط برنامه توسط امیر حکیمی

ادیت و افکت از بهزاد حکیمی

 

       

شعروسخن با هوشنگ متیان در تلوزیون پیام 4شب یلدا

غـــزل 3 مرا یاد کنید

 غـزل 1- هرچه بود کار توبود
غزل 2 - مرکب عشق  

 

غـــزل 7 - گرداب

غـــزل 6 - درد غم

غـــزل 5 - سرهنگ عشق

شعروسخن 10 پند طنز

شعرو سخن - غزل 9 مرغ وصال

غــــزل 8 - باغ حسن

غزل 13 -  برای تو

شعر و سخن غزل 12 بهار 75

شعر و سخن 11 بگو با من

غـزل 16 - با من جدال مکن

غزل 15 - بطوفانم مینداز

غزل 14 - من و تو

غزل 19 - دریای عشق من

غزل 18 - گل و گلزار

غزل 17 - بپای تو نشسته ام

غزل 22 - شب عاشقان

غزل 21 - صدای عشق

غـزل 20 - تقـاضـا

غزل 25 - تو از گل بهتری

غزل 24 - دعایت تا سحر با من

غـزل 23 - قصـه زنـدگانـی

غزل 28 - وعده دیدار

غزل 27 - رویــــا

غزل 26 - برای مهنوش

غزل 31 - نگار من

غزل 30 - عشق و فراق

غزل 29 - عمر هدر رفته

غزل 34 - یادش بخیر

غـزل 33 - بگــردیــد

غزل 32 - چشم جادو

غزل 37 - من و ساقی

غزل 36 - غم فردا نخوریم

غزل 35 - پند طنز (تعجیل مکن

غزل 40 - صورت بیتا

غزل 39 - دل مجروح

غزل 38 - پرتو عشق

حق چاپ و انحصار محفوظ
امیر حکیمی 22 آپریل 2008 میلادی
Copy Right Amir Hakimi
April/22/2008

Hit Counter